14.04.2024 Συνεντεύξεις Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Φυσιογνωστικά-Βιολογία

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Φυσιογνωστικά/Βιολογία (4 θέσεις).  Στον κατάλογο έχουν περιληφθεί οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2024

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 11773Μεταξάς Στέλιος218.45
17009Λοΐζου-Γεωργίου Θεονίτσα216.40
9624Ορφανίδου Κυριακή215.70

Ώρα 10.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 15279Πέτρου-Αβραάμ Ροδούλα215.57
15833Χαραλάμπους Σπύρος215.52
11626Ιωαννίδη-Μιχαηλίδου Παναγιώτα214.65

Ώρα 11.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 11418Παναγή Άννα213.58
15271Αργυρίδου Μαρία212.97
15272Γαβριήλ Σταθούλα212.97

Ώρα 12.00 μ.

Αρ. Φακ. 15425Μέττα Μαρία212.97
15278Πούγιουρου-Ιωάννου Παναγιώτα212.97
17709Νικολάου Λουκάς212.94

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@eey.gov.cy, το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW