14.04.2024 Συνεντεύξεις Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για την Οικιακή Οικονομία

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για την Οικιακή Οικονομία (3 θέσεις).  Στον κατάλογο έχουν περιληφθεί οι ακόλουθες, οι οποίες και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2024

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 11682Τζιονή-Παναγίδου Αλεξία213.27
14317Καραολή Παναγιώτα212.77
12493Κυριάκου Έλενα212.77

Ώρα 10.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 15603Παπαϊωάννου Πωλίνα212.77
15151Φραγκούδη Ευγενία212.72
12490Ζωγράφου Μαρία211.77

Ώρα 11.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 12487Λαζάρου Μαρία211.77
14774Παφίτη Δέσποινα211.77
14924Παρτάκκη Παναγιώτα211.68

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@eey.gov.cy, το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:  http://www.eey.gov.cy

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW