14.02.2024 Συνεντεύξεις Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για την Πληροφορική/Επιστήμης Η.Υ.

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για την Πληροφορική/Επιστήμη Η.Υ. (9 θέσεις).  Στον κατάλογο έχουν περιληφθεί οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ/ΕΠΙΣΤΗΜΗ Η.Υ.

Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2024

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 14234Καπιτανή Ρέα217.53
14844Μαραθεύτου Χριστιάνα216.03
14994Ισαάκ Νίκος215.52

Ώρα 10.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 10821Μιχαήλ Πάτροκλος215.52
10755Στυλιανού Στυλιανός215.45
15658Χατζηκωνσταντή Ανδριανή215.38

Ώρα 11.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 16028Καραολής Μηνάς215.14
15568Λοΐζου Νίκος215.14
15301Κακουρή Θεοδώρα214.97

Ώρα 12.00 μ.

Αρ. Φακ. 14311Οικονόμου Στέλλα214.88
15002Ιωάννου Θωμάς214.77
15504Χατζηπαντελής Δημήτρης214.02

Τρίτη, 5 Μαρτίου 2024

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 16053Καλαποδάς Κωνσταντίνος213.88
14549Κούλα Μαρία213.88
14899Νεοφύτου Ρένα213.88

Ώρα 10.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 14929Ελευθερίου Ιωάννης213.85
14842Ζαχαροπλάστης Χαράλαμπος213.85
10279Θεοφάνους Γεωργία213.85

Ώρα 11.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 14951Παναγιώτου Παναγιώτης213.85
15094Ξενοφώντος Ξενοφών213.82
14990Ανδρέου Πηνελόπη213.80

Ώρα 12.00 μ.

Αρ. Φακ. 15001Παύλου Περσεφόνη213.72
16050Θεοδώρου Ηλίας213.65
15527Συκοπετρίτης Ιωακείμ213.65
15497Σιακαλλής Χαρίλαος213.17

Ώρα 12.30 μ.μ.

Αρ. Φακ. 14986Καρακατσιάνης Παναγιώτης213.05
15501Ευθυμιάδου Ελένη212.97
14783Ρούσου-Καραϊσκάκη Γεωργία212.97
14808Φιλίππου Ελένη212.97

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@eey.gov.cy, το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:  http://www.eey.gov.cy

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW