14.02.2024 Συνενετεύξεις Διευθυντών και Βοηθών Διευθυντών Ειδικής Εκπαίδευση

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Διευθυντή Ειδικής Εκπαίδευσης (1 θέση) και στη θέση Βοηθού Διευθυντή Ειδικής Εκπαίδευσης  (6 θέσεις).  Στον κατάλογο έχουν περιληφθεί οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2024

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 6014Αγκαστινιώτου Μαριάννα206.17
8140Μαππουρίδου Ζαχάρω202.17
7170Αγαθοκλέους Γεώργιος200.17
6947Σοφοκλέους Χαράλαμπος200.17

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ώρα 11.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 6994Κασίνη Ειρήνη222.00
8143Γκαντανίδου-Γεωργίου Αθηνά221.83
7388Σεργίδου-Θεμιστοκλέους Φανούλλα221.08

Ώρα 12.00 μ.

Αρ. Φακ. 12767Ανδρέου Αντώνης220.30
16358Κομνηνού Ελένη220.25
8148Νεοκλέους-Δαυΐδ Γεωργία219.65

Ώρα 12.30 μ.μ.

Αρ. Φακ. 7613Πουγιούκας Γεώργιος219.34
8079Αμπίζα Γιαννούλα219.33
13964Λεοντίου Γεώργιος219.14

Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 7882Ιωάννου Ελένη218.75
7003Σαββίδου-Σιδέρη Ειρήνη217.75
13207Παπασταύρου Γιώτα217.72

Ώρα 10.30 π.μ.

Aρ. Φακ. 13308Ηλιάδου Χριστίνα217.67
7898Κουσουλίδου Άννα217.33
6205Κοκκώνη Μαρία216.88

Ώρα 11.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 7876Ζαχαράκη Άννα-Μαρία215.33
13641Λοΐζου Μαρία215.30
13606Παπαλεοντίου Άντρη214.97

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@eey.gov.cy, το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:  http://www.eey.gov.cy

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW