14.02.2024 Έκτακτη Μετάθεση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15(1)(β) των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις) Κανονισμών, την πιο κάτω έκτακτη μετάθεση Εκπαιδευτικού Λειτουργού Σχολείων Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με ισχύ από 19 Φεβρουαρίου 2024.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:  http://www.eey.gov.cy

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ

Μηχανολογίας
ΦάκελοςΟνοματεπώνυμοΑπόΣε
26485Ευδοκία ΝικολάουΛάρνακα(16)+ Λεμεσό(8) ΜΙΕΕΚΛάρνακα(14)+ Λευκωσία(10) ΜΙΕΕΚ

———————————

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW