09.02.2024 Συνεντεύξεις Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης στη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (για όλες τις ειδικότητες)

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, αναφερόμενη στην ανακοίνωσή της
ημερομηνίας 31.1.2024 σχετικά με το πιο πάνω θέμα, πληροφορεί κάθε ενδιαφερόμενο ότι, λόγω έκτακτου κωλύματος, οι συνεντεύξεις για τη θέση Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης στη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (για όλες τις ειδικότητες) (1 θέση) θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024 και
ώρα 11:30π.μ. και όχι η ώρα 10:00, όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί.

ΠΡΩΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ)

Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου 2024

Ώρα 11.30 π.μ

      Αρ. Φακ. ΠΜΠ. 10266Γιάννακας Πολύκαρπος
                     Μ. 12185Παπαδάκης Χάρης
                     ΠΜΠ. 10336Τσιάρλιστος Μιχάλης

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@eey.gov.cy, το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:  http://www.eey.gov.cy

——————————————————–

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW