02.02.2024 Συνεντεύξεις Βοηθών Διευθυντών Α΄ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Θρησκευτικά – Διορθωτική

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Α΄ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Θρησκευτικά (2 θέσεις).  Στον κατάλογο έχουν περιληφθεί οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2024

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 9808Μηλιώτης Μιχάλης207.42
10247Ευσταθίου Χριστάκης204.17
8896Κυριάκου Γεώργιος202.17

Ώρα 10.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 9633Παπανεοφύτου Δημήτριος202.17
15379Κασκάνη-Αχιλλέως Χαριτού201.92
8569Χρίστου Νίκη201.17

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@eey.gov.cy, το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης. 

Η ανακοίνωση της Επιτροπής ημερ. 1.2.2024, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, ανακαλείται.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:  http://www.eey.gov.cy

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW