01.02.2024 Προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Α’ Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Θρησκευτικά

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Α’ (Μέση Γενική Εκπαίδευση) για τα Θρησκευτικά στον Βίττη Ανδρέα (ΠΜΠ 11490), με ισχύ από 1.9.2024.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:  http://www.eey.gov.cy

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW