25.01.2024 Συνεντεύξεις Βοηθών Διευθυντών Α΄ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Χημεία και τον Σχεδιασμό και Τεχνολογία

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από την εξέταση των ενστάσεων και τον έλεγχο νομιμότητας των εκθέσεων των Συμβουλευτικών Επιτροπών, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Α΄ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Χημεία (1 θέση) και στη θέση Βοηθού Διευθυντή Α΄ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τον Σχεδιασμό και Τεχνολογία (Σημειώνεται ότι οι θέσεις έχουν αυξηθεί από 2 σε 3). Στον κατάλογο έχουν περιληφθεί οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

 Πέμπτη, 1η Φεβρουαρίου 2024

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΗΜΕΙΑ

Ώρα 10.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 10488Γεωργίου-Ψαθά Μαρία207.97
10670Κονναρής Χαράλαμπος204.57
14912Ευριπίδου Γεώργιος202.17

Παρασκευή , 2 Φεβρουαρίου 2024

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 10790Ταμπουτσιάρης Μέλιος205.67
14245Κρανιδιώτης Στέλιος205.50
12548Κυπριανού Μάριος205.50

Ώρα 10.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 11366Κατσονούρης Αγαθοκλής204.84
12178Αχιλλέως Αχιλλέας204.17
15362Λοΐζου Ανδρέας203.67

Ώρα 11.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 14646Μέττας Αλέξανδρος202.17
14330Σαββίδης Μάριος202.17
14244Στασή Παναγιώτης202.17

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@eey.gov.cy, το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

———————————————–

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW