25.01.2024 Συνέντευξη Επιθεωρητή Α΄ Μέση Γενικής Εκπαίδευσης για τα Θρησκευτικά

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο με τον μοναδικό υποψήφιο για προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Α΄ (Μέση Γενική Εκπαίδευση) για τα Θρησκευτικά (μία θέση).   Ο υποψήφιος καλείται σε συνέντευξη ως ακολούθως:

Πέμπτη, 1η Φεβρουαρίου 2024

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ Α΄ (ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Ώρα 10.00 π.μ

Αρ. Φακ. 11490 Βίττης Ανδρέας

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:  http://www.eey.gov.cy

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW