25.01.2024 Προαγωγές ΒΔΑ’ Σχολείων ΜΓΕ για την Πληροφορική/Επιστήμη Η.Υ.

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στους πιο κάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2024, ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄  ΣΧΟΛΕΙΩΝ  ΜΕΣΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ/ΕΠΙΣΤΗΜΗ Η.Υ.

  
Αρ. Φακ. 9327Αντωνίου Νίκη
14816Σωφρονίου Κωνσταντίνος
15950Τριμικλινιώτης Μιχαήλ
14958Γεωργιάδης Γιώργος
10909Πέτρου Βάσω
10066Λεωνίδου-Γαλιούνα Ευγενία

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:  http://www.eey.gov.cy

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW