23.01.2024 Προαγωγές στη θέση Βοηθού Διευθυντή Α’ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Φυσική Αγωγή

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στους πιο κάτω εκπαιδευτικούς λειτουργούς με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2024, ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ ΣΧΟΛΕΙΩΝ  ΜΕΣΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Αρ. Φακ. 9797Παυλίδου Αντρούλλα
10967Αδάμου-Παντελίδου Ελίνα
9169Πούλλακος Χρήστος
9543Παπαλουκά-Αθανασιάδου Αναστασία

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:  http://www.eey.gov.cy

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW