19.01.2024 Συνεντεύξεις για Προαγωγές στη θέση Βοηθού Διευθυντή Α’ Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Εμπορικά- Οικονομικά και Φυσιογωνστικα-Βιολογία

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Α΄ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Εμπορικά/Οικονομικά (1 θέση) και για τα Φυσιογνωστικά/Βιολογία (3 θέσεις).  Στον κατάλογο έχουν περιληφθεί οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

    Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. Φακ.13081 Βαρνάβα Άλκηστη199.84
11598 Παρπή Πολύμνια198.50

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Ώρα 10.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 15427Χατζημάρκου Μιχαήλ207.97
Αρ. Φακ. 15431Σιδερά Χριστίνα207.92
Αρ. Φακ. 10252Λάμπρου-Χατζηπέτρου Μαρία206.97

Ώρα 11.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 11231Χατζηχαμπής Ανδρέας205.84
Αρ. Φακ.10396Δημητροπούλου-Μάρρου Κλαίρη204.97
Αρ. Φακ. 17303Φανής Κωνσταντίνος204.17

Ώρα 12.00 μ.

 Αρ. Φακ. 11226Παρασκευά-Χατζηχαμπή Δήμητρα203.17
 Αρ. Φακ. 14918Κονή Λίζα-Άννα202.92
 Αρ. Φακ.11285Χαϊλή-Μαννάρη Βίβια202.84

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@eey.gov.cy, το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:  http://www.eey.gov.cy

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW