18.01.2024 Προκήρυξη θέσης Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερομένους ότι, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2024, δημοσιεύεται προκήρυξη για την πιο κάτω θέση προαγωγής στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία:

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  • Επιθεωρητής Γενικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης (1 θέση)

Αιτήσεις από ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ 14 – Αίτηση για Προαγωγή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση www.eey.gov.cy.
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 19 Ιανουαρίου μέχρι 5 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα, το αργότερο μέχρι τη 1 μ.μ. .

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: www.eey.gov.cy.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW