17.01.2024 Συνεντεύξεις για Προαγωγές στη θέση Βοηθού Διευθυντή Α΄ για την Φυσική Αγωγή

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Α’ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Φυσική Αγωγή (4 θέσεις).  Στον κατάλογο έχουν περιληφθεί οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α’ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Tρίτη, 23  Ιανουαρίου 2024

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 9797Παυλίδου Αντρούλλα207.17
10967Αδάμου-Παντελίδου Ελίνα204.17
8833Αγαπίου Ηλίας203.92

Ώρα 10.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 17224Κουτσούλης Μιχάλης202.17
9543Παπαλουκά-Αθανασιάδου Αναστασία202.17
9169Πούλλακος Χρήστος202.17

Ώρα 11.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 14923Βάγια-Σαββίδου Μαρία201.17
16643Μιχαήλ Μιχαλάκης200.17
10152Ιερωνυμίδης Νικόλας199.67
16180Στυλιανούδης Φίλιππος197.17

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@eey.gov.cy, το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:  http://www.eey.gov.cy

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW