17.01.2024 Συνεντεύξεις για Προαγωγές στη θέση Βοηθού Διευθυντή Α΄ για την Πληροφορικής/Επιστήμη Η.Υ.

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Α΄ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για την Πληροφορική/Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (6 θέσεις).  Στον κατάλογο έχουν περιληφθεί οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α΄ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ/ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

     Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2024

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 9327Αντωνίου Νίκη208.17
15950Τριμικλινιώτης Μιχαήλ207.97
14958Γεωργιάδης Γιώργος207.57

Ώρα 10.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 14816Σωφρονίου Κωνσταντίνος207.42
10066Λεωνίδου-Γαλιούνα Ευγενία205.67
10202Συλιβέστρου Ελένη205.67

Ώρα 11.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 10909Πέτρου Βάσω205.17
9355Βασιλειάδης Κυριάκος204.97
10553Μανούχος Ηλίας204.97

       Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2024

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 10178Σοφοκλέους Μαρία204.92
11033Σάββα Σάββας204.84
14806Βίκτωρος Μάριος203.84

Ώρα 10.30 π.μ.

Αρ. Φακ.15943Παπέττας Παναγιώτης203.84
17213Σταυρινού Μαρία203.84
16025Φιλιππίδης Αντώνιος203.84

Ώρα 11.30 π.μ.

Αρ. Φακ.10200Όθωνος Μαρία203.17
10316Σιλβέστρου Αλέξανδρος202.92
9635Παμπόρης Παναγιώτης201.92
11601Χριστοδούλου Χριστόδουλος201.92

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@eey.gov.cy, το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:  http://www.eey.gov.cy

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW