16.01.2024 Συνεντεύξεις Βοηθών Διευθυντών Α΄Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Αγγλικά

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Α’ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Αγγλικά (2 θέσεις).  Στον κατάλογο έχουν περιληφθεί οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α’ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2024

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. φακ. 16249Σέργη Τζοβάννα202.67
14528Χατζηδημητρίου Άντρη201.17
15696Γιώργα-Λοϊζίδου Ελένη200.17

Ώρα 10.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 9785Γερολέμου Χριστάκης199.17
18271Χατζηκωνσταντίνου Ελένη198.67
11729Ματίδου Φωτεινή197.17
17476Μιχαηλίδου Γιάννα197.17

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@eey.gov.cy, το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:  http://www.eey.gov.cy

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW