08.01.2024 Συνεντεύξεις για Προαγωγές στη θέση ΒΔΑ Σχολείων ΜΓΕ για τα Γαλλικά, τη Μουσική και την Τέχνη

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ύστερα από τον έλεγχο νομιμότητας των εκθέσεων της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τους τελικούς καταλόγους των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Α’ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Γαλλικά (1 θέση), στη θέση Βοηθού Διευθυντή Α’ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Μουσική (2 θέσεις) και στη θέση Βοηθού Διευθυντή Α’ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για την Τέχνη (1 θέση).  Στους καταλόγους έχουν περιληφθεί οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2024

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α’ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 8234Τασσύ Ιωάννα203.84
11299Ιωακείμ-Κυριακίδου Κυριακή202.92

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α’ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Ώρα 10.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 9866Χατζηαντώνη-Νεοφύτου Ανθούλα207.97
9924Απέργη Καλυψώ207.42
8805Δημητρίου Χριστιάνα206.17

Ώρα 11.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 10734Κωστέας Μίκης205.92
8504Μαβλιάνοβα Γκουλνόρ202.84
10506Μακρίδου-Χριστοφίδου Έλενα202.17

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α’ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

Ώρα 12.00 μ.

Αρ. Φακ. 10589Λάντσια Στέλλα207.17
15576Νικολάου Πόπη205.17
8572Αριστοφάνους-Στυλιανίδου Μαρία204.17

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@eey.gov.cy, το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:  http://www.eey.gov.cy

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW