08.01.2024 Συνεντεύξεις για Προαγωγές στη θέση ΒΔΑ Σχολείων ΜΓΕ για τη Φυσική

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Α’ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Φυσική (5 θέσεις).  Στον κατάλογο έχουν περιληφθεί οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α’ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2024

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 9164Τουλούμη Παναγιώτα212.17
11505Φιλίππου Δημήτριος209.17
9195Ζυμαρίδου-Τάκη Αγάθη208.97

Ώρα 10.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 10579Κοκή Τερψιθέα207.17
10704Γεωργίου-Μουγιάση Ήβη206.17
10375Μακρής Χρίστος205.67

Ώρα 11.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 10022Σωτηριάδης Χαράλαμπος205.67
9163Χριστοδούλου Χρίστος205.67
9177Μάρκου-Μαρίνου Κυριακή205.17

Ώρα 12.00 μ.

Αρ. Φακ. 14637Χριστοδούλου-Λουκά Μαρία204.92
10366Γεωργιάδης Χαράλαμπος204.17
9820Αλεξάνδρου-Καλογήρου Ελένη203.92

Ώρα 12.30 μ.μ.

Αρ. Φακ. 10536Μαννάρης Φίλιππος203.92
9572Χάρπα-Γιαννίκου Ελένη203.92
10840Σάββα Σάββας203.17

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@eey.gov.cy, το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:  http://www.eey.gov.cy

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW