22.12.2023 Προαγωγή στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Ειδικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης για την Ειδική Εκπαίδευση στην Καρπασίτη – Εγγλεζάκη Πελαγία (Π.5789) με ισχύ
από 1η Φεβρουαρίου 2024.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW