18.12.2023 Συνεντεύξεις για Προαγωγή στη θέση Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση)

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση) (13 θέσεις).  Στον κατάλογο έχουν περιληφθεί οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2024

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 7155Ανδρέου Μόνικα197.17
6208Ιωάννου-Στόκκα Τζένη197.17
7630Μακρή-Μιχαήλ Μαρία197.17

Ώρα 10.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 5361Χριστοδούλου-Κυπριανού Κυπρούλα197.17
7625Γρηγοριάδου-Χρυσάνθου Χριστοδούλα196.17
7365Μούρεττου Μαργαρίτα196.17

Ώρα 11.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 7354Σέα-Σολομωνίδου Χρυστάλλα196.17
7377Σπύρου-Κωνσταντίνου Άντρη196.17
7629Χαραλάμπους-Μελετίου Χρυσάνθη196.17

Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2024

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 5397Παναγή-Διονυσίου Παγώνα195.17
5846Φασσιά Σταυρούλα195.17
5407Χατζηαναστάση-Βαρνάβα Ορθοδοξία195.17

Ώρα 10.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 5664Αδάμου Ελένη194.17
5662Ζαχαρία-Κουλία Μαρία194.17
5661Παρπούνα-Κοσμά Έλενα194.17
6196Στυλιανού Νάντια194.17

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@eey.gov.cy, το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:  http://www.eey.gov.cy

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW