05.12.2023 Διορισμός με Σύμβαση Μερικής Απασχόλησης στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία (Π.Ο.Σ)

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, σε συνέχεια των ανακοινώσεών της ημερομηνίας 1.12.2023 και 4.12.2023 σχετικά με το πιο πάνω θέμα, ανακοινώνει τον πιο κάτω διορισμό με σύμβαση μερικής απασχόλησης για στελέχωση των Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων, με ισχύ από 5.12.2023.

Επισημαίνεται ότι:

(α)   Ο διορισμός με σύμβαση μερικής απασχόλησης γίνεται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Η προσφορά διορισμού γίνεται για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση. Η επιλογή της υποψήφιας για διορισμό έγινε με βάση τη σειρά προτεραιότητάς της στους οικείους πίνακες διοριστέων. Τονίζεται ότι καμιά αλλαγή/βελτίωση δεν θα γίνεται και για κανένα λόγο.

(β)   Στην εν λόγω υποψήφια θα σταλεί γραπτή προσφορά διορισμού.

(γ)   Οι διορισμοί με σύμβαση ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης λήγουν την 31η Μαΐου 2024.

(δ)   Όσοι απασχολούνται σε θέση αντικαταστάτη και έτυχαν διορισμού με σύμβαση μερικής απασχόλησης, υποχρεούνται, στην περίπτωση που θα αποδεχθούν τον εν λόγω διορισμό, να διακόψουν την απασχόλησή τους ως αντικαταστάτες. Σημειώνεται ότι, με την αποδοχή σύμβασης μερικής απασχόλησης, η πιο κάτω υποψήφια θα αποκλειστεί από το δικαίωμα διεκδίκησης διορισμού σε θέση αντικαταστάτη στα δημόσια σχολεία για την περίοδο 5.12.2023-31.5.2024.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Νηπιαγωγός (από Πίνακες Διοριστέων)

ΦάκελοςΟνοματεπώνυμοΣχολείο
27001Μακρυγιώργη ΜαρίαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ (20 ΠΕΡ.)
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW