02.11.2023 Προαγωγή Επιθεωρητή Α’ (Μέση Γενική Εκπαίδευση) για την Πληροφορική/Επιστήμη Η.Υ.

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Α’ (Μέση Γενική Εκπαίδευση) για την Πληροφορική/Επιστήμη Η.Υ. στον Κουλλά Χρίστο (Μ. 15302), με ισχύ από 3 Νοεμβρίου 2023.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW