26.10.2023 Προκήρυξη θέσεων Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερομένους ότι, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 27 Οκτωβρίου 2023, δημοσιεύονται προκηρύξεις για τις πιο κάτω θέσεις προαγωγής στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία:

ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης στη Μέση Γενική Εκπαίδευση (2 θέσεις)
 • Επιθεωρητής Α΄ (Μέση Γενική Εκπαίδευση) για τα Θρησκευτικά (1 θέση)
 • Διευθυντής Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (20 θέσεις)
 • Βοηθός Διευθυντής Α΄ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (64 θέσεις)
 • Θρησκευτικά (2 θέσεις)
 • Φιλολογικά (22 θέσεις)
 • Μαθηματικά (9 θέσεις)
 • Φυσική (5 θέσεις)
 • Φυσιογνωστικά/Βιολογία (3 θέσεις)
 • Χημεία (1 θέση)
 • Αγγλικά (2 θέσεις)
 • Γαλλικά (1 θέση)
 • Εμπορικά/Οικονομικά (1 θέση)
 • Φυσική Αγωγή (4 θέσεις)
 • Μουσική (2 θέσεις)
 • Τέχνη (1 θέση)
 • Οικιακή Οικονομία (1 θέση)
 • Πληροφορική/Επιστήμη Η.Υ. (6 θέσεις)
 • Σχεδιασμός και Τεχνολογία (2 θέσεις)
 • Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή (2 θέσεις)
 • Βοηθός Διευθυντής Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (121 θέσεις)
 • Θρησκευτικά (6 θέσεις)
 • Φιλολογικά (38 θέσεις)
 • Μαθηματικά (18 θέσεις)
 • Φυσική (7 θέσεις)
 • Φυσιογνωστικά/Βιολογία (4 θέσεις)
 • Χημεία (4 θέσεις)
 • Αγγλικά (6 θέσεις)
 • Γαλλικά (4 θέσεις)
 • Φυσική Αγωγή (8 θέσεις)
 • Μουσική (4 θέσεις)
 • Τέχνη (3 θέσεις)
 • Οικιακή Οικονομία (3 θέσεις)
 • Πληροφορική/Επιστήμη Η.Υ. (9 θέσεις)
 • Σχεδιασμός και Τεχνολογία (4 θέσεις)
 • Συμβουλευτική και Επαγγελματική Αγωγή (3 θέσεις)

Αιτήσεις από ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ 14 – Αίτηση για Προαγωγή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση www.eey.gov.cy.
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 27 Οκτωβρίου μέχρι 13 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα, το αργότερο μέχρι τη 1 μ.μ. .

Καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν, με βάση τη δεύτερη επιφύλαξη του
άρθρου 35Β(4)(γ) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων, «ένα δωδέκατο της μονάδας για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά, με ανώτατο όριο τις τρεις μονάδες», να υποβάλουν στο Γραφείο της Επιτροπής, εντός της πιο πάνω προθεσμίας, πλήρες Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου «Α» (με όλες τις στρατολογικές μεταβολές, ώστε να προκύπτει ο χρόνος πραγματικής θητείας). Πιστοποιητικά που θα υποβληθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα λαμβάνονται υπόψη.  Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω επιφύλαξη αφορά τις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων διδακτικού προσωπικού.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: www.eey.gov.cy.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW