03.10.2023 Ανακοίνωση που ενδιαφέρει υποψήφιους που έχουν διεκδικήσει διορισμό στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία (Π.Ο.Σ.)

Η Επιτροπή επιθυμεί να ενημερώσει κάθε ενδιαφερόμενο ότι, υποψήφιοι οι οποίοι έχουν περιληφθεί σε ανακοίνωση διορισμού για απασχόληση στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία (Π.Ο.Σ.), οφείλουν να παρουσιαστούν στα σχολεία που τοποθετήθηκαν.

Σημειώνεται ότι, για σκοπούς εύρυθμης λειτουργίας, σε περίπτωση που υποψήφιος του οποίου το όνομα είχε περιληφθεί σε ανακοίνωση διορισμού στα Π.Ο.Σ., δεν παρουσιαστεί για ανάληψη καθηκόντων, θα μπορεί να διεκδικήσει απασχόληση σε θέση αντικαταστάτη, μόνο μετά την πάροδο 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της εν λόγω ανακοίνωσης.

Επιπλέον, όσον αφορά υποψήφιο ο οποίος έχει αναλάβει καθήκοντα στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία μετά από ανακοίνωση της Επιτροπής και ο οποίος προτίθεται να τερματίσει την εν λόγω απασχόληση, θα πρέπει να δίνει προειδοποίηση στην Επιτροπή 5 εργάσιμων ημερών, προτού τερματίσει τον εν λόγω διορισμό και προκειμένου να έχει δικαίωμα διεκδίκησης διορισμού σε θέση αντικαταστάτη.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW