29.09.2023 Μόνιμος επί δοκιμασία διορισμός Εκπαιδευτικού Λειτουργού Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τον πιο κάτω μόνιμο με δοκιμασία διορισμό Εκπαιδευτικού Λειτουργού Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, λόγω μη αποδοχής,
με ισχύ από 2 Οκτωβρίου 2023.

Νοείται ότι η προσφορά διορισμού γίνεται υπό την αίρεση ότι ο υποψήφιος πληροί τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.

Στον διοριζόμενο αποστέλλεται άμεσα γραπτή προσφορά διορισμού, στην οποία πρέπει να απαντήσει μέσα στην καθορισμένη προθεσμία των 7 ημερών από την ημερομηνία που θα αναγράφεται στην επιστολή.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:  http://www.eey.gov.cy

ΜΟΝΙΜΟΣ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

Ηλεκτρολογίας (Γενική)Κλ.Α8-Α10-Α11
ΦάκελοςΟνοματεπώνυμοΕις
24807Αντρέας ΠολυβίουΛεμεσό(24)
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW