29.09.2023 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Π.Ο.Σ.)

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, σε συνέχεια της ανακοίνωσής της ημερομηνίας 26.9.2023 σχετικά με το πιο πάνω θέμα, ανακοινώνει τους πιο κάτω διορισμούς με σύμβαση μερικής απασχόλησης για στελέχωση των Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων, με ισχύ από 2.10.2023.

Επισημαίνεται ότι:

(α)   Οι διορισμοί με σύμβαση μερικής απασχόλησης γίνονται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Η προσφορά διορισμού γίνεται για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση. Η επιλογή υποψηφίων για διορισμό έγινε με βάση τη σειρά προτεραιότητάς τους στους οικείους πίνακες διοριστέων ή/και διορισίμων. Τονίζεται ότι καμιά αλλαγή/βελτίωση δεν θα γίνεται και για κανένα λόγο.

(β)   Στους πιο κάτω υποψήφιους θα σταλεί γραπτή προσφορά διορισμού.

(γ)   Οι διορισμοί με σύμβαση ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης λήγουν την 31η Μαΐου 2024.

(δ)   Όσοι απασχολούνται σε θέση αντικαταστάτη και έτυχαν διορισμού με σύμβαση μερικής απασχόλησης, υποχρεούνται, στην περίπτωση που θα αποδεχθούν τον εν λόγω διορισμό, να διακόψουν την απασχόλησή τους ως αντικαταστάτες. Σημειώνεται ότι, όσοι αποδεχτούν σύμβαση μερικής απασχόλησης θα αποκλειστούν από το δικαίωμα διεκδίκησης διορισμού σε θέση αντικαταστάτη στα δημόσια σχολεία για την περίοδο 2.10.2023-31.5.2024.

Επιπλέον, όλοι οι πιο κάτω υποψήφιοι, θα πρέπει να εξασφαλίσουν από το αρμόδιο γραφείο της Αστυνομίας και να υποβάλουν στην Επιτροπή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@eey.gov.cy, εντός 7 ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης διορισμού, τα πιο κάτω πιστοποιητικά:

(α)     Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο (Ν.91(Ι)/2014, άρθρο 22(6)), με το οποίο να βεβαιώνεται ότι δεν περιλαμβάνονται στο αρχείο που τηρείται δυνάμει των προνοιών του εν λόγω άρθρου.  Τονίζεται ότι το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 2 μηνών από την ημερομηνία ισχύος του διορισμού.

(β)     Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 2 μηνών από την ημερομηνία ισχύος του διορισμού.

Τονίζεται ότι δεν θα αποστέλλεται επιστολή προσφοράς διορισμού σε υποψήφιο ο οποίος θα παραλείψει να υποβάλει τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά.

Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό δεν είναι Κύπριος πολίτης, θα πρέπει να προσκομίσει τα αντίστοιχα σχετικά πιστοποιητικά από την αρμόδια αρχή της χώρας του.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Δάσκαλοι (από Πίνακες Διοριστέων)

ΦάκελοςΟνοματεπώνυμοΣχολείο
21175Μιχαηλίδου ΜαρίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ Α
21338Κεπόλας ΣτυλιανόςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΕΝΟΥ (ΚΑ)+(ΚB)
21796Χατζηγεωργίου ΠαναγιώτηςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
25620Δημητρίου ΜάριοςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΟΔΕΙΑΣ
25621Νεοφύτου ΝικολέτταΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Β – ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
25018Βασιλειάδου ΕυδοκίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΚΑ)+(ΚB)
23377Γεωργίου ΠαντελίτσαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΧΝΑΣ
25140Σωφρονίου ΣτέλλαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΑΣ – ΣΠΙΤΑΛΙΟΥ
23739Παπαγεωργίου ΠαναγιώταΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ Β
23615Κυριάκου ΜηλίτσαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΓΟΡΟΥ Β
25622Σαραγιώτη ΑικατερίνηΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΔΑΛΙΟΥ Β
21997Παπανικολάου ΜαρίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΟΚΗΠΙΑΣ
25623Λιμισή ΧριστιάναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΚΑ)+(ΚB)
25624Κωνσταντίνου ΔέσποιναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΚΗ – ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
23863Βραχίμη ΑντωνίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ Α
23409Ευριπίδου ΜιχαέλλαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ Ζ – ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
21990Καλού ΜέλανηΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ Α
21986Κολιάς ΠέτροςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΒΑΣΟΥ
21801Τσιολάκκη ΛουκρητίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ Α
21942Μιχαήλ ΕιρήνηΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ Ζ – ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
21938Μικελλίδη ΧαραλαμπίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ Η – ΙΟΡΔΑΝΕΙΟ
21948Χριστοδούλου ΠαναγιώτηςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
21959Χαραλάμπους ΧριστόδουλοςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΚΑ)+(ΚB)
25342Δημητρίου ΠαρασκευήΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ Γ
25625Νικολάου ΧριστίναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ Α
25626Ανδρονίκου ΣάββαςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΚΑ)+(ΚB)
25627Ερωτοκρίτου ΕρωτόκριτοςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ Α (ΚΑ)+(ΚB) – ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
25628Δίπλαρος ΚώσταςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ Ζ – ΑΓΙΟΥ ΚΕΝΔΕΑ
25629Χατζηλαζάρου ΚυριακήΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ Α (ΚΑ)+(ΚB) – ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
23434Χριστοδούλου ΆνναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ Α (ΚΑ)+(ΚB) – ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
21861Ζορλάκη ΙωάνναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΡΕΝΑΡΟΥΣ
21994Ιακώβου ΓεωργίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ Α
25630Αγκαστινιώτη ΧρυστάλλαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ Γ – ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
25201Σάββα ΑνδρούλαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΜΠΙΩΝ
21945Μουσικού ΑικατερίνηΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΘΝΑΡΧΗ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ (ΚΑ)+(ΚB)
21955Μιχαήλ ΜαριλέναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΛΑΣ
21946Μιχαήλ ΦιλιώΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ (ΚΑ)+(ΚB)
21956Γεωργίου ΑλεξάνδραΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΘΑΡΗΣ – ΔΗΜΗΤΡΗ ΛΙΠΕΡΤΗ
25631Αγησιλάου ΑναστασίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΚΑ)+(ΚB)
23871Χριστοδούλου ΧρυσοβαλάντωΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
25170Παπαζαχαρία ΜυροφόραΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΗΝΩΝ
25078Χριστοφή ΞάνθηΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ Α
23929Κουρουνιάδη ΜαργαρίταΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΑΜΠΡΑΣ
25632Χρίστου ΣωφρονίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ – ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑΣ
25633Μαυρούδη ΜαργαρίταΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ Α
21979Νεοφύτου ΤατιάναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ Ε – ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
21965Προκοπίου ΣτέλλαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΓ – ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ Β
21967Μοδίτη ΓιωργούλαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ Η – ΙΟΡΔΑΝΕΙΟ
21968Πατσαλίδου ΘεοδώραΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ
25634Χατζηττοφή ΚωνσταντίναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΡΟΚΛΗΝΗΣ
21996Νεοφύτου ΈλεναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ Δ – ΚΑΤΩ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ
25635Δούκας ΛεωνίδαςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ Γ
25636Γεωργίου ΧρυσοβαλάντηΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΤ (ΚΑ)+(ΚB) – ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
25637Σαζού ΧριστίναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Κ – ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
21943Χριστοδούλου ΠαρασκευήΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ Ζ – ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
23451Κωνσταντίνου ΑνδρούλλαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΟΥ
25638Ελευθερίου ΣαββίναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΤ (ΚΑ)+(ΚB) – ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
25639Σίγκ ΓεωργίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ Γ (ΚΑ)+(ΚB) – ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
25640Γεωργίου ΆντρηΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Α
21992Ηρακλέους ΧριστίναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
25641Ευαγγέλου ΕυτυχίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ Ε – ΑΓΙΩΝ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
21989Πολυδώρου ΙφιγένειαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ Ε – ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
21993Σεργίου ΦλωρεντίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΑΚΙΟΥ
25603Ιωαννίδου ΑνδρούλαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΝΕΙΑΣ
21936Μιχαήλ ΒασούλαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΑΣ
25642Ζήνωνος ΖήναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΥ
23617Σιακαλλή ΣτέφανηΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΚΗ – ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
23002Βασιλείου ΜαρίναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΜΑΣΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ)
25643Τοουλάρα ΧρύσωΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Η (ΚΑ)+(ΚB) – ΟΜΟΝΟΙΑΣ
23007Ιωσηφάκη ΠαρασκευήΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Γ
23437Κωμοδρόμου ΛυδίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ Ζ – ΑΓΙΟΥ ΚΕΝΔΕΑ
23010Χατζηθωμά ΑνδρέαςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΥ
25109Κεραυνού ΚωνσταντίναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
25644Χαραλάμπους ΑθηνάΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΣΤ – ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΥ
23012Παπαγεωργίου ΠαρασκευάςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ Ε – ΑΓΙΩΝ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
25615Παπασωτηρίου ΕλβίναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ Α
25645Δημητρίου ΜαρίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ Α
23703Μεκαήλ ΧρίστοςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΨΩΝΑ Α
23687Νικολάου ΜαρίναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΩΜΑΤΟΥ
25602Χαραλάμπους ΑνδρούλαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΟΥ
25646Παντελή ΒάσοςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
25082Δάφνου ΧρυστάλλαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
25647Σχίζα ΆντριαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΓΗΣ
23020Νεοκλέους ΑντιγόνηΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΑΔΑΣ – ΚΟΙΛΗΣ  «ΕΥΑΓΟΡΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗ» (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ)
25648Στυλιανού ΕυαγγελίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ Ε – ΑΓΙΩΝ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
25649Μηνά ΜαρίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΨΩΝΑ Α
25115Μπούκαρη ΑννέζαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΚΗ – ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
21905Κυριάκου ΕλένηΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
25650Καρεκλά ΆντριαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ Α
23195Στυλιανού ΧριστοθέαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Η (ΚΑ)+(ΚB) – ΟΜΟΝΟΙΑΣ
23194Στυλιανού ΔόνιαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Δ (ΚΑ)
23688Κυπριανίδη ΔήμητραΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΨΩΝΑ Α
23689Φωτίου ΜαρίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΟΥ
21907Παναγιώτου ΒασούλλαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΘΑΡΗΣ – ΔΗΜΗΤΡΗ ΛΙΠΕΡΤΗ
23014Μάρκου ΦιλιώΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ Α
23029Στυλιανού ΣτέλλαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ Α – ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΟΥΚΑ
23189Χρίστου ΜαρίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
25202Γαβριήλ ΚατερίναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΤ (ΚΑ)+(ΚB) – ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
23491Παπαϊερώνυμου ΜιχαλάκηςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
25583Φράγκου ΚυριάκοςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΟΥ
25221Πολυδώρου ΧριστιάναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΙΗ – ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
25651Χαραλάμπους ΚυριακήΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ
23036Νικολάου ΧαραλαμπίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Δ (ΚΑ)
25652Αγαθοκλέους ΜαρίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΩΜΑΤΟΥ
25127Χατζηττοφή ΧρυσάνθηΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ Γ (ΚΑ)+(ΚB) – ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
25653Ζαρβού ΜαργαρίταΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΤΗΡΟΣ – ΤΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
23026Σταύρου ΠαναγιώταΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
23423Νικολάου ΚωνσταντίναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΙΝΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ)
23037Δημοσθένους ΕυαγγελίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ Α
23018Σωφρονίου ΧριστίναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΡΟΚΛΗΝΗΣ
25654Λουκά ΙφιγένειαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΑΔΑΣ – ΚΟΙΛΗΣ  «ΕΥΑΓΟΡΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗ» (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ)
25655Ηροδότου ΆνναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΧΝΑΣ
23686Καρακατσάνη ΠαρθενόπηΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ Α – ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΟΥΚΑ
23030Ευαγγέλου ΕυαγγελίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΘΝΑΡΧΗ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ (ΚΑ)+(ΚB)
23660Ιωάννου ΓιώταΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΙΣΤ – ΖΑΚΑΚΙΟΥ – ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΒΛΑΧΟΥ
25173Κληρίδη ΔέσποιναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (ΚΑ)+(ΚB)
25656Ζαχαρίου ΙωάνναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Α
23691Θεοχάρους ΛουκίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
23000Μιχαηλίδου ΧριστιάναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (ΚΑ)+(ΚB)
23684Ιωάννου ΔέσποιναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ Ζ – ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
23004Ηρακλέους ΠαναγιώτηςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Δ (ΚΑ)
23947Παπαδημητρίου ΑφροδίτηΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ Α
23009Γιάγκου ΝατάσαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ – ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΚΕΛΗ
23702Ηροδότου ΜαρίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Γ
23881Χατζηθωμά ΕύαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΓΟΡΟΥ Β
25657Αλεξάνδρου ΧρίστοςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ Δ – ΚΑΤΩ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ
25212Σοφοκλή ΧαράλαμποςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Α
25658Γιαξής ΕυτύχιοςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΪΜΑΚΛΙΟΥ Α (ΚΑ) + ΚΑΪΜΑΚΛΙΟΥ B(ΚB)
23046Κωνσταντίνου ΒίβιανΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (ΚΑ)+(ΚB)
23455Φατσίτα ΜαρίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ Γ – ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
23005Κατίρη ΆντρηΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ Η – ΙΟΡΔΑΝΕΙΟ
25659Χρίστου ΜελίναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ Β
25660Παπαθεοδότου ΠολύκαρποςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΥ Β
25211Σωκράτους ΜαρίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ Α – ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ
25661Δημητρίου ΡαφαέλλαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΓΗΣ
23690Πικραμένος ΣάββαςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ Η – ΙΟΡΔΑΝΕΙΟ
23193Κυριάκου ΜαρίναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΓ – ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ Β
25116Στυλιανού ΝατάσαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Κ – ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
23948Καφατάρη ΜέλανηΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΓΛΙΣΙΔΩΝ
25662Διονυσίου ΆντρηΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ
25083Τοφή ΚατερίναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ – ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΚΕΛΗ
25174Χρυσοστόμου ΜαρίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ Α – ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΟΥΚΑ
23937Δρουσιώτου ΚυριακήΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ
23188Τζιωνή ΕλένηΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΙΕ (ΚΑ)+(ΚB) – ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
21834Ανδρέου ΆντρεαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΥΧΟΥ
25663Κεπόλα ΑθανασίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
25664Δημητρίου ΠαναγιώταΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
23417Καπουδιώτη ΣτέλλαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ
23059Ηλία Χρυσοβαλάντω ΡαφαέλλαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΙΓ
23053Ιωάννου ΜαρίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Κ – ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
23640Φωστηροπούλου ΦοίβηΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΙΕ (ΚΑ)+(ΚB) – ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
25665Ηλία ΕιρήνηΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΑΜΠΡΑΣ
23938Κυριάκου ΕυάνθηςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
23062Καλλούσια ΜαρίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ Α
25666Παναγιωτουνάκος ΜιχαήλΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΡΟΚΛΗΝΗΣ
25667Κυριάκου ΕρασμίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Κ – ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
25668Λοΐζου ΕβίταΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΙΗ – ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
23094Φιλίππου ΕυστάθιοςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ Δ – ΚΑΤΩ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ
25416Ζήση ΝίκηΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Ε (ΚΑ)+(ΚB) – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
23085Σπύρου ΓαλάτειαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΙΜΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ)
21995Σωκράτους ΜαρίναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΤΩ
25669Πατσιά ΛουκίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΓ – ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ Β
23178Λιασή ΑικατερίνηΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΘΝΑΡΧΗ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ (ΚΑ)+(ΚB)
23054Πατσαλίδου ΝατάσαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ Α
23056Αναστασίου ΣτυλιάναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ
23060Μελαναρκίτη ΣτυλιάναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ (ΚΑ)+(ΚB)
25670Ιωακείμ ΣταυρούλλαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΗΝΩΝ
23197Λάμπρου ΑγγέλαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ
23425Φώτη ΙωάνναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΜΠΙΩΝ
23496Χρίστου ΕυαγγελίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ Β (ΚA)+(ΚB)
25225Ορφανίδου ΚοραλλίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ (KΑ)+(ΚB)
21835Φωκά ΙωάνναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ Α (ΚΑ)+(ΚB)
23057Νικολάου ΆντριαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΥΧΟΥ
23058Παπακυριακού ΧριστίναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΧΝΗΣ
23065Κάζη ΜαριλέναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΡΟΚΛΗΝΗΣ
23619Παντελή ΈλεναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ
25234Βαρνάβα ΕλένηΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΤ
23694Σωκράτους ΑντιγόνηΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ – ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑΣ
23724Ματθαίου ΧριστίναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ (ΚΑ)+(ΚB)
25671Σπύρου ΔέσπωΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ Β
23082Εγγλέζου ΆντρηΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ (ΚΑ)+(ΚB)
23989Καρνάου ΠαντελίτσαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΟΥΛΛΩΝ
23076Τσούκκα ΑναστασίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ Γ (ΚΑ)+(ΚB) – ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
23091Παρασκευά ΆντριαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΦΩΤΙΔΑΣ
25672Χρίστου ΚυριακήΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΙΣΤ – ΖΑΚΑΚΙΟΥ – ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΒΛΑΧΟΥ
23426Αποστολίδου ΑγγέλαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ Α – ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ
23093Χαραλάμπους ΡαφαέλλαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΑΜΠΡΑΣ
25119Γαλάτεια ΚωνσταντίνουΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΙΜΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ)
23499Κυριάκου ΚωνσταντίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ Η – ΙΟΡΔΑΝΕΙΟ
25673Γεωργίου ΣτέλλαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Ε (ΚΑ)+(ΚB) – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
23086Καλογήρου ΚατερίναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ Δ – ΚΑΤΩ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ
23440Ευριπίδου ΝικολέτταΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΟΔΕΙΑΣ
23087Θεοδώρου ΆρτεμιςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΤ (ΚΑ)+(ΚB) – ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
25674Αντρέου ΒασιλικήΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Η (ΚΑ)+(ΚB) – ΟΜΟΝΟΙΑΣ
25111Κωνσταντίνου ΜαρίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Δ (ΚΒ)
25675Δημοσθένους ΘεοδώραΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ Α
23498Αγαθοκλέους ΑνδριάναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΤ
23662Μιχαήλ ΠολυδώραΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΤ (ΚΑ)+(ΚB) – ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
23098Ιωάννου ΜαρίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΙΣΤ – ΖΑΚΑΚΙΟΥ – ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΒΛΑΧΟΥ
23049Σολωμού ΘράσωΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ Α
25676Πετεινάρη ΧριστίναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ»
23950Μάρκου ΜαριλέναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΔΑΛΙΟΥ Β
25086Σοφοκλέους ΜιράνταΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ (ΚΑ)+(ΚB)
25616Χατζηδημητρίου ΣάββιαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΙΑΣ
23064Κλεάνθους ΈλεναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΙΝΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ)
25677Στυλιανού ΔωρίταΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΛΑΣ
25678Βασιλείου ΧρίστοςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΣΤ – ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΥ
25679Λεοντίου ΡαφαηλίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ Η – ΙΟΡΔΑΝΕΙΟ
23052Δημητρίου ΓιώργοςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΤ
23538Μάρκου ΑλέξανδροςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ Γ – ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
23063Κρητικού ΚούλαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΤΗΡΟΣ – ΤΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
23711Παναγιώτου ΕιρήνηΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΘΝΑΡΧΗ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ (ΚΑ)+(ΚB)
25680Χαραλάμπους ΕυανθίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ»
25681Μαρτή ΑνδριανήΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΩΤΗΡΟΣ – ΤΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
25418Μπλέτσα ΔήμητραΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Δ (ΚΒ)
25423Αντωνίου ΓαλάτειαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΤ (ΚΑ)+(ΚB) – ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
25775Σεργίου ΜελάνθηΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΛΛΙΩΝ
25682Γιαννακού ΚούλλαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ
25683Συμεού ΜαρίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Κ – ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
25060Χατζηστυλλή Τζωρτζίνα-ΤερέζαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ – ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑΣ
25684Ιωάννου ΧρίστοςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΟΡΕΙΝΗΣ
25235Νικολάου ΜαρίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΙΣΤ – ΖΑΚΑΚΙΟΥ – ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΒΛΑΧΟΥ
25685Μαρτή ΦωτούλαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΔΑΛΙΟΥ Β
23050Αλεξάνδρου ΠαναγιώταΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΙΓ
25686Αβραάμ ΚυριακήΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
25687Ιωάννου ΈλληΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ Δ – ΚΑΤΩ ΠΕΡΒΟΛΙΩΝ
25688Σοφοκλέους ΚυριακούλαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Α
25689Αγγελακοπούλου ΣταυρούλαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ Γ – ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
25129Κωνσταντίνου ΗλιάναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ (ΚΑ)+(ΚB)
25176Σάββα ΑνδρέαςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑΣ – ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΚΕΛΗ
23108Γεωργίου ΚύπροςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – «ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ»
23196Αγαθοκλέους ΜαρίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΜΟΝΗΣ – ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΛΙΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ)
21972Σπύρου ΣτυλιάναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΙΓ
23940Κυριάκου ΘεόδωροςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
25690Μούζουρα ΠαναγιώταΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΑΚΙΟΥ
23112Χατζηχριστοδούλου ΕλένηΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ (ΚΑ)+(ΚB)
25088Γιαννακού ΞένιαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΑ (ΚΑ)+(ΚB)
23992Ευέλθοντος ΤροοδίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Η (ΚΑ)+(ΚB) – ΟΜΟΝΟΙΑΣ
25105Μέσσιου ΚυριακήΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΙΣΤ – ΖΑΚΑΚΙΟΥ – ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΒΛΑΧΟΥ
25691Χαραλαμπίδου ΡαφαέλλαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Γ
23104Γεωργίου ΚαλοδότηΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Γ
25692Ναζίρης ΑιμίλιοςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ Α
25693Χαραλάμπους ΔέσποιναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ Γ
23123Θεοφάνους ΧριστίναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΑ (ΚΑ)+(ΚB)
23101Κυριάκου ΚωνσταντίναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΜΟΝΗΣ – ΜΟΝΑΓΡΟΥΛΛΙΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ)
21503Σιάηλου ΠαναγιώταΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ Α (ΚΑ)+(ΚB)
25694Κυριάκου ΟυρανίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΥΧΟΥ
25126Παστού ΑνδρούλαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΡΙΤΑΣ
25695Χρίστου ΈλεναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α
23621Λεωνίδου ΛίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ Ζ – ΑΓΙΟΥ ΚΕΝΔΕΑ
23664Σάββα ΜαρίναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΙΗ – ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
25696Νικολάου ΚωνσταντίναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΑΚΙΟΥ
23120Χαραλάμπους ΚυριακήΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΓΕΡΑ (ΚΑ)+(ΚB)
23503Βασιλείου ΠόπηΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Γ
23645Νεοφύτου ΜαρίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΙΗ – ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
25089Μιχαήλ ΕιρήνηΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ Α
23889Αντωνίου ΕλευθερίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ
23201Σταύρου ΜαρίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΥ Β
23116Ανδρέου ΑντιγόνηΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
25697Περδίου ΔέσποιναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΕΝΟΥ (ΚΑ)+(ΚB)
23207Διονυσίου ΣοφίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΟΥΣΕΙΑΣ
25698Φώττηρου ΘέκλαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΕΝΟΥ (ΚΑ)+(ΚB)
23203Δουκανάρη ΕιρήνηΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΦΙΝΟΥ – «ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»
23993Δουκανάρη ΜαρίναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΝΟΥ
23119Στυλιανού ΚωνσταντίναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΝΩ
23206Φιλίππου ΜαρίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΚΛΙΩΝ
23748Κυπριανού ΜαρίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α
25781Κυπριανού ΙωάνναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Γ
23394Σάββα ΚατερίναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΟΛΕΤΡΙΩΝ
25784Ανδρέου ΈλεναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ Ε  – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
25783Κωνσταντή ΧρυσάνθηΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ Γ
25101Ιωάννου ΓεωργίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΟΥ
23126Ηλία ΜαρίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ Β
25777Κωνσταντίνου ΠαναγιώτηςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ Β
25117Γεωργίου ΔώραΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
25780Βελούνια Κασάπη ΠαναγιώταΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ Β
25214Ανδρέου ΠαναγιώτηςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΓΕΙΑΣ
23741Κωνσταντίνου ΘεόδουλοςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΪΜΑΚΛΙΟΥ Γ (ΚΑ)+(ΚB)
23205Καραχριστόφα ΡαφαηλίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ (ΚΑ)+(ΚB)
25112Μωυσέως ΦυτούλαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΟΥ
23696Κοντάκκη ΣτέλλαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
25329Μπέη ΦωτεινήΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΟΥ – ΝΕΑΡΧΟΥ ΚΛΗΡΙΔΗ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ)
25778Χαραλάμπους ΜάρθαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ
25779Κωνσταντίνου ΝικολέτταΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΪΜΑΚΛΙΟΥ Α (ΚΑ) + ΚΑΪΜΑΚΛΙΟΥ B(ΚB)
23124Ιωάννου ΣτεφανίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΝΟΥ
23211Κτιστάκης ΔημήτριοςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΓΑΤΑΣ
23214Νέμιτσα ΚατερίναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΠΑΝΩ
23725Γενεθλίου ΗλιάδαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΓΑΤΑΣ
23142Δημοσθένους ΜάριοςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
23133Κατσουρομάλλης ΛάζαροςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ (KΑ)+(ΚB)
25786Τριανταφυλλίδου ΆντριαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ Α
23132Γιαλλούρη ΛουκίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ Γ
25789Χαραλάμπους ΠέτροςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΕΡΙΟΥ Β
25787Σαμάνη ΣαπφώΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΝΩ
25788Σπανού ΓιάνναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ Γ
23136Νικολάου ΡαφαέλλαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ (KΑ)+(ΚB)
23145Σάββα ΜαρίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑΣ
23506Δημητρίου ΚικήΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΪΜΑΚΛΙΟΥ Γ (ΚΑ)+(ΚB)
25048Αντρέου ΑντρούλλαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΩΝ
25791Ρουσή ΧριστίναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΩΝ
23705Χριστοφόρου ΧριστιάναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α
25790Αντωνίου ΚωνσταντίνοςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΝΩ
25785Αχιλλέως ΜαρίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
25426Συμεού ΕλένηΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΩΝΑ
23139Γεωργίου ΜαρίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
25179Χαριλάου ΚωνσταντίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ (ΚΑ)+(ΚB)
23996Ανδρέου ΚυπρούλαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ Β
25181Κασινά ΚωνσταντίναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΙΑΣ
25794Χαραλάμπους ΧρυστάλλαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΩΝ
25792Λοΐζου ΚωνσταντίναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΟΥ – ΝΕΑΡΧΟΥ ΚΛΗΡΙΔΗ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ)
23159Νεοκλέους ΚωνσταντίναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ
23671Παπαγιασεμή ΦωτεινήΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΝΟΥ
23160Καρούσιου ΜαρίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ Β (ΚA)+(ΚB)
25793Αθανασίου ΚωνσταντίναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ Β
25093Μαννάρη ΧριστίναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ Α
25795Νικολάου ΗλιάναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΥ Β
25796Ηλιάδης ΓεώργιοςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΥ
23162Λαού ΑγγέλαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΟΡΕΙΝΗΣ
23550Γενναίου ΜαρίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΓΑΤΩΝ
25797Χριστοδούλου ΡόνικαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΥ Β
25049Παπαπέτρου ΞένιαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ Ε  – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
25130Φιλίππου ΚυριακήΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ Β
23626Καρνάου ΧρυσάνθηΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΔΑΛΙΟΥ Β
23552Παναγή ΒασιλικήΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΥ Β
25183Ζιλφίδου ΑγάπηΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ Α (ΚΑ)+(ΚB)
25799Μάτσια ΘεοδώραΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΪΜΑΚΛΙΟΥ Α (ΚΑ) + ΚΑΪΜΑΚΛΙΟΥ B(ΚB)
23474Καρατζής ΣτέφανοςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΩΝΑ
25798Σπύρου ΣοφίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΝΕΙΟΝ
23165Αναστασίου ΈλσηΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ Β
23901Πιριπίτση ΆνναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΓΑΤΩΝ
25133Λοίζου ΚατερίναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΜΑΣΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ)
25004Δάγγας ΠαρασκευάςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΜΜΑΡΩΝ
23172Χατζημάρκου Ειρηναίος ΧρυσοβαλάντηςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΜΑΣΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ)
25134Ανθίμου ΔέσποιναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΝΕΙΟΝ
25803Στέφανου ΑντώνηςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ Ε  – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
25801Γέροντα ΣτυλιάναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΠΑΝΩ
25804Θεοδοσίου ΛιάναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ Β (ΚA)+(ΚB)
25805Λαού ΔιονυσίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΕΡΙΟΥ Β
25802Χαριλάου ΡαφαήλΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΑΣ
25800Δημητρίου ΙωάνναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΑΚΟΥ
25806Παναγιώτου ΑντωνίαΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΙΚΟΥ
25008Πέτρου ΗλιάναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΙΑΤΗ
25807Λαζάρου ΜάριοςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ Α
25808Θεοδούλου ΑλίκηΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ Α
25031Λεζγίδου ΆνναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ Γ
25035Δημητρίου ΒασιλικήΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΜΙΘΙΑΣ
25809Μεταξά ΔέσποιναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΝΕΙΟΝ
25811Σοφοκλέους ΚωνσταντίναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ Α
25810Ευσταθίου ΈλεναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΑΚΟΥ
25220Χριστοφίδης ΧριστόφοροςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ Γ
25188Φαρχάτ ΚυριακήΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΝΕΙΟΝ
25812Νικολαΐδης ΓιώργοςΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΚΟΠΕΤΡΙΑΣ

Δάσκαλος (από Πίνακες Διορισίμων)

ΦάκελοςΟνοματεπώνυμοΣχολείο
21780Μαρούχου ΒαλεντίναΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ Ζ – ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Νηπιαγωγοί (από Πίνακες Διοριστέων)

ΦάκελοςΟνοματεπώνυμοΣχολείο
25699Αλεξίου ΚάτιαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
21817Ζηντίλη ΜαρίαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΙΝΟΥ
16806Τιμοθέου ΕιρήνηΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ
16736Μηνά ΑντιγόνηΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
21601Μάρκου ΒανθούλαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΟΔΕΙΑΣ
21856Κέστα ΕύηΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
25596Αθανασίου ΣτυλιανήΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΗΜΗΣ
25700Αθανασιάδου ΔήμητραΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΑΚΟΥ
25701Σάββα ΕυτυχίαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΖ- ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
23958Γαβριηλίδου ΧριστίναΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΧΝΗΣ
23970Ηροδότου ΕλευθερίαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΟΔΕΙΑΣ
25702Αντωνίου ΧριστίναΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΖ- ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
25703Δαμιανού ΕλπινίκηΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Κ- ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
23386Λοΐζου ΆνναΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ Β
25704Πολυδώρου ΜαρίαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Κ- ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
23944Καστανιά ΆντρηΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ Α – ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΟΥΚΑ
25598Ελευθερίου ΣπυρούλαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ Α
23370Μακρή ΠαναγιώταΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΙΣΤ – ΖΑΚΑΚΙΟΥ
21837Πετρίδου ΧρυστάλλαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΠΕΥΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ»
21845Κυριάκου ΆλκηστηΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ Α
21821Βασιλείου ΜαρίναΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΩΝ
23582Γεροσάββα ΜέλπωΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ A
23859Μοδινού ΧριστίναΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΦΙΛΩΤΗΣ
25705Κωνσταντινίδη ΚυριακήΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ – ΦΛΩΡΙΔΕΙΟ
25597Χαραλάμπους ΧριστοφόραΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ Α
25706Κάη ΣοφίαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΦΟΥ Θ- ΠΕΤΡΙΔΕΙΟ
25227Βαλανίδου ΆντρηΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΙΣΤ – ΖΑΚΑΚΙΟΥ
23481Νικολάου ΑντωνίαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΙΓ
23883Νικολάου ΈλεναΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΝΕΡΑ
23368Ιωάννου ΠαναγιώταΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ
21869Χατζηνεοφύτου ΆντριαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Δ- «ΛΗΤΩ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ»
16474Πάλμα ΙσαβέλλαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ Α
25707Ματθαίου ΕλπινίκηΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΧΝΑΣ
23525Βαγιανού ΚωνσταντίαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΟΜΟΛΑΞΙΑΣ
25708Ευθυμίου ΑναστασίαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ Α
23558Κυπριανού ΕλένηΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΙΗ- ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
25709Καλογήρου ΕλένηΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΡΟΚΛΗΝΗΣ
23411Νικολάου ΜαργαρίταΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ Α
25014Κωνσταντίνου ΑναστασίαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ
25114Ταρχανίδου ΜαριάνναΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΩΝΑ
23387Χριστοφόρου ΧριστίναΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΙΗ- ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
25601Κουζή ΕυρυδίκηΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Α
25710Μπότσαρη ΜαρίαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ Α
25711Κολιανδρή ΔανάηΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΩΝΑ
25712Τσολακίδου ΆντρηΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ ΝΗΣΟΥ Α
25713Νικολάου ΑργυρούλλαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΙΓ
25714Μιχαηλίδου ΕλένηΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΦΟΥ Η- ΑΝΑΒΑΡΓΟΥ
25715Αντωνίου ΜαργαρίταΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΠΕΥΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ»
25716Βουκή ΧριστιάναΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΝΩ
25759Χατζηττοφή ΠαναγιώταΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ
25717Νικολαΐδου ΠαναγιώταΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΕΥΔΑ
23183Μανιώρη ΡεβέκκαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΜΗΚΛΗΝΗΣ
23584Παναγιώτου ΧριστοθέαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΡΥΧΟΥ
23559Λάμπρου ΣωτηρίαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΦΟΥ Ε- ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
23528Θρασυβούλου ΓεωργίαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ
23629Κακουλλή ΝατάσαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΝΟΥ
25718Αθηνοδώρου ΜαρίναΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΦΟΥ Η- ΑΝΑΒΑΡΓΟΥ
25165Καστράππη ΘεοδώραΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑΣ
25719Μαρκίδου ΖωήΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΔΑΛΙΟΥ Α- ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΝΑΓΙΔΗ
23583Αριστοτέλους ΚωνσταντίαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΦΟΥ Γ- ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
25776Δημητρίου ΜαρίαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΦΟΥ Ε- ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
25720Λοίζου ΜαρίαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΠΑΝΩ
25139Γεωργιάδου ΔέσποιναΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΝΕΙΟΝ
25365Σαββίδου ΑνδρούλλαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
25721Ταπεινού ΆντρηΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΝΕΡΑ
25722Γαβριήλ ΕλπίδαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ Α
25723Ανδρέου ΜαρίναΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΝΩ
25724Ιωάννου ΈλεναΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΪΜΑΚΛΙΟΥ Γ
23406Κολιαντρή ΧριστιάναΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΣΕΡΙΟΥ
25725Φράγκου ΑθηνούλλαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΜΑΣΟΥ
25726Ζαχαριάδου ΚυριακήΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΔΑΛΙΟΥ Γ- ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ
25727Κωνσταντίνου ΑνδρούλαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΑΣ
25015Κωνσταντινίδου ΈλεναΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΤΩ
25728Ζαμπά ΙωάνναΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΝΕΙΟΝ

Νηπιαγωγοί (από Πίνακες Διορισίμων)

ΦάκελοςΟνοματεπώνυμοΣχολείο
25729Κωνσταντινίδου ΓεωργίαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΚΛΙΩΝ
25730Ζαβρού ΧρυστάλλαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΑΜΠΡΑΣ
25075Θεοδούλου ΧρυστάλλαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
23358Κυριάκου ΠαναγιώταΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΡΟΚΛΗΝΗΣ
21820Ρουσιά ΕιρήνηΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
25731Κυπριανού ΜαργαρίταΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ Α
25732Καΐκη ΘέκλαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΔΑΛΙΟΥ Γ- ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ
25733Κκουσιή ΓεωργίαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
23974Σταύρου ΠετρούλαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ A
23586Κελελή ΆνναΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ A
25734Νίττης ΑνδρέαςΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ Α
23412Αργυρίδου ΔήμητραΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
23397Παύλου ΜαρίαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ Α – ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΟΥΚΑ
25735Αυξεντίου ΑυξεντίαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ
25736Ευαγόρου Άννα-ΜαρίαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΦΟΥ Θ- ΠΕΤΡΙΔΕΙΟ
25737Λοΐζου ΆντριαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΗΜΗΣ
25738Παφίτου ΑνδριανήΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ
23740Χατζηχαραλάμπους ΘεοδώραΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ Α
25739Κυπριανίδη ΜαρίναΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ Α
25740Παπαγεωργίου ΆνναΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
25741Παπαχριστοδούλου ΕλένηΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΚΑΚΙΟΥ
25742Καλούδη ΕυρυδίκηΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΧΩΡΙΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ)
25034Κωνσταντίνου ΚασσιανήΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ A
23972Ευψυχίου ΡιάναΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΟΥ
23982Νεοκλέους ΜαρίαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΣΕΡΙΟΥ
23973Γιαλλουρίδου ΈλεναΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Γ
25743Νταλάρα ΑγάθηΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΦΟΥ Θ- ΠΕΤΡΙΔΕΙΟ
25744Γιάγκου ΠαναγιώταΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Γ
25745Ταουξή ΜαρίαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΜΕΤΟΧΟΥ Α
25047Κυριάκου ΜαριάνναΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΠΕΥΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ»
23180Παναγιώτου ΜαλάμωΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
21735Γλυκύ ΣτέλλαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΟΡΕΙΝΗΣ
25746Χαραλάμπους ΑθανασίαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ
23585Χαραλάμπους ΜαρίναΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ Α
23531Αντρέου ΠαρασκευούλαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
25747Παπαγεωργίου ΣταυρούλαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Δ- «ΛΗΤΩ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ»
25748Παπαγιάννη ΔέσπωΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ Α
25156Χρίστου ΕύηΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΤ
25749Πογιατζή ΓεωργίαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΠΕΥΚΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ»
23532Γαβριήλ ΜαρίαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΙΑΜΑΤΙΚΗ»
25750Λαμπρή ΆνναΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Α
25751Χαριλάου ΑνδρούλαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΚΑΤΑΜΕΙΑΣ Α
25016Κυριάκου ΑλεξάνδραΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ – ΦΛΩΡΙΔΕΙΟ
25752Ευαγγέλου ΧρυστάλλαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΤ
25753Αντωνίου ΑθηνούλαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΚΑΚΙΟΥ
25754Παπαντωνίου ΑιμιλίαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΘΡΙΚΟΥ
25755Σταυρή ΜαρίαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΦΟΥ Γ- ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
25756Χατζητοουλή ΚατερίναΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΔΑΛΙΟΥ Α- ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΝΑΓΙΔΗ
25757Ταμπούρα ΝάσιαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ
25758Κκούφου ΑναστασίαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
23994Δημητρίου ΆνναΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΝΟΥ
25021Χατζηδημήτρη ΜαρίαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ Γ
25103Ευαγόρου ΓρηγορίαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΦΟΥ Γ- ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
25782Αθανασιάδη ΜαρίαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΦΟΥ Η- ΑΝΑΒΑΡΓΟΥ
23966Καψάλη ΑναστασίαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΔΑΛΙΟΥ Γ- ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ
25760Χαραλάμπους ΕιρήνηΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΔΑΛΙΟΥ Α- ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΝΑΓΙΔΗ
23579Χατζηχριστοδούλου ΧαράΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ Γ
23536Χριστοδούλου ΧριστοδούλαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΟΙΡΟΚΟΙΤΙΑΣ
25761Τσούντα ΧαράΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΔΑΛΙΟΥ Γ- ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ
23554Καρατζή ΕυδοξίαΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΠΑΝΩ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών (από Πίνακες Διοριστέων)

ΦάκελοςΟνοματεπώνυμοΣχολείο
25762Μπουρτζούδη ΧρυσούλαΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠ. BΑΡΝΑΒΑΣ ΛΙOΠΕΤΡΙ
23639Κυριάκου ΚυριακήΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΓΕΡΙ
23038Κάστανου ΔέσποιναΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠ. BΑΡΝΑΒΑΣ ΛΙOΠΕΤΡΙ
23034Κινδύνη ΆνναΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ Λ/ΚΑΣ
23523Βιολάρη ΕυαγγελίαΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ Λ/ΚΑΣ
25763Αντωνιάδου ΜαριλέναΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Λ/ΣΙΑΣ
23990Κακουλλή ΑντωνίαΑΝΑΡΡΩΤΗΡΙΟ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Λ/ΣΟΣ
25764Παναγιώτου ΤιμοθέαΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Λ/ΣΙΑΣ
25765Κυριάκου ΠαρασκευήΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ Λ/ΚΑΣ
25766Κάζη ΚωνσταντίναΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΓΕΡΙ
25052Σπανού ΜιρέλαΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Λ/ΣΙΑΣ
23516Κατσάρη ΆντριαΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠ. ΛΟΥΚΑΣ Λ/ΣΟΥ
23568Σιριβιανού ΚωνσταντίναΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠ. ΛΟΥΚΑΣ Λ/ΣΟΥ
25767Ζορπά Κ. ΧρυστάλλαΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΓΕΡΙ
25768Νικολάου ΜαρίαΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠ. ΛΟΥΚΑΣ Λ/ΣΟΥ
25769Χαραλάμπους ΣταματίναΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΓΕΡΙ

Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών (από Πίνακες Διορισίμων)

ΦάκελοςΟνοματεπώνυμοΣχολείο
21660Αρτυματά ΜαρίαΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠ. BΑΡΝΑΒΑΣ ΛΙOΠΕΤΡΙ
25771Παπαναστασίου ΝίκοςΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠ. ΛΟΥΚΑΣ Λ/ΣΟΥ
25772Χαραλάμπους ΈλεναΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Λ/ΣΙΑΣ
23147Ισαάκ ΈλεναΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ Λ/ΚΑΣ
25218Φίλιππου ΈλεναΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΓΕΡΙ
25773Χρυσάνθου ΆντρεαΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΟΣΚΕΠΑΣΤΗ ΠΑΦΟΥ
23904Αντωνίου ΕύηΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΟΣΚΕΠΑΣΤΗ ΠΑΦΟΥ
25774Κυριάκου ΔόμναΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ Λ/ΚΑΣ
23755Ιωάννου ΜαρίαΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΟΣΚΕΠΑΣΤΗ ΠΑΦΟΥ

Λογοθεραπείας (από Πίνακες Διοριστέων)

ΦάκελοςΟνοματεπώνυμοΣχολείο
25770Αλεξάνδρου ΆντριαΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠ. ΛΟΥΚΑΣ Λ/ΣΟΥ
21886Σακκά ΧριστίναΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΓΕΡΙ
21901Φραγκούς ΈλεναΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ Λ/ΚΑΣ
25613Κάουρα ΕιρήνηΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠ. BΑΡΝΑΒΑΣ ΛΙOΠΕΤΡΙ
21998Γεωργίου ΚυριακήΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Λ/ΣΙΑΣ
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW