19.09.2023 Προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Α’ Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Γαλλικά

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Α’ (Μέση Γενική Εκπαίδευση) για τα Γαλλικά στην Κωνσταντίνου Μαρία (ΠΜΠ 11386), με ισχύ από 20 Σεπτεμβρίου 2023.

——————————————————–

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW