11.09.2023 Προαγωγές στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Γενικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Αντωνίου-Κυπριανού Παναγιώτα (Π. 5795), στην Κασπαρή Βαρναβούλα (Π. 5391) και στην Παπαχριστοδούλου Χριστίνα (Π. 5950) με ισχύ από 12 Σεπτεμβρίου 2023.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:  http://www.eey.gov.cy

——————————————————–

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW