30.08.2023 Συνεντεύξεις για Προαγωγή στις θέσεις Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης και Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από τον έλεγχο νομιμότητας των Συμβουλευτικών Επιτροπών, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τους τελικούς καταλόγους των υποψηφίων για προαγωγή στις θέσεις Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοτική Εκπαίδευση) (1 θέση) και Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοτική Εκπαίδευση) (1 θέση).  Στους καταλόγους έχουν περιληφθεί οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2023

Ώρα 10.00 π.μ.

Αρ. Φακ. 5737Γεωργίου Δήμητρα208.58
5605Χριστοφή Χρίστος208.09
5476Δημητρίου Δημήτρης207.67

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

Ώρα 11.30 π.μ.

Αρ. Φακ. 7615Πιτσιλλίδου Χρυστάλλα221.92
6379Στυλιανού Μαίρη221.92
12068Παπαθεράποντος-Κωνσταντίνου Ελένη221.53

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@eey.gov.cy, το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:  http://www.eey.gov.cy  

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW