29.08.2023 Συνεντεύξεις για Προαγωγή στις θέσεις Επιθεωρητή Γενικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, ύστερα από τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο των υποψηφίων για προαγωγή στη θέση Επιθεωρητή Γενικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης (τρεις θέσεις).  Στον κατάλογο περιλήφθηκαν οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται, με αλφαβητική σειρά, σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2023

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ώρα 9.30 π.μ.

Αρ. Φακ. Π. 5795Αντωνίου-Κυπριανού Παναγιώτα
Π. 6138Γεμενάρη-Παπαγεωργίου Μυρούλα
Π. 5391Κασπαρή Βαρναβούλα

Ώρα 11.00 π.μ.

Π. 5744Κυρατζή Ελένη
Π. 5523Παπάς Γιάννης
Π. 5950Παπαχριστοδούλου Χριστίνα

Ώρα 12.30 μ.μ.

Π. 6086Περικλέους Έλενα
Π. 6091Σεργίου-Τσολάκη Μύριαμ
Π. 6046Χατζηγιάννη Ιωάννα

Για σκοπούς καλύτερου προγραμματισμού, καλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν θα προσέλθουν στην προσωπική συνέντευξη, να ενημερώσουν γραπτώς την Επιτροπή, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@eey.gov.cy, το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε πριν από την καθορισμένη ημερομηνία της συνέντευξης.

——————————————————–

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW