11.08.2023 Στελέχωση Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής (ΚΕΑ) Ηνωμένου Βασιλείου

H Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, σε συνέχεια της ανακοίνωσής της ημερομηνίας 27.6.2023, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, ανακοινώνει τα ονόματα των πιο κάτω εκπαιδευτικών οι οποίοι επιλέγηκαν να υπηρετήσουν στην Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή (ΚΕΑ) Ηνωμένου Βασιλείου κατά το σχολικό έτος 2023-2024.

Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί διορίζονται με σύμβαση, με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2023.  Οι διορισμοί με σύμβαση ορισμένου χρόνου λήγουν την 31 Αυγούστου 2024.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα αποδεχτούν την προσφορά διορισμού, θα πρέπει να εξασφαλίσουν και να υποβάλουν στο Γραφείο της Επιτροπής, εντός 7 ημερών από τη σημερινή ημερομηνία, Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου, από το αρμόδιο Γραφείο της Αστυνομίας, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων δύο μηνών από την ημερομηνία ισχύος του διορισμού. Τονίζεται ότι, σε περίπτωση που υποψήφιος δεν υποβάλει το Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου, δεν θα του αποστέλλεται επιστολή προσφοράς διορισμού. Η υποβολή του Πιστοποιητικού Λευκού Ποινικού Μητρώου μπορεί να γίνει και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@eey.gov.cy.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:  http://www.eey.gov.cy

ΔΑΣΚΑΛΟΙ

  1. ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΕΑ
Αρ. Φακ.Ονοματεπώνυμο
21502Ανδρέας Χατζηγεωργίου
21258Άδωνης Ευθυμίου
  • ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟ  ΤΟΥΣ  ΠΙΝΑΚΕΣ  ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ
Αρ. Φακ.Ονοματεπώνυμο
21872Έλενα Χαραλάμπους
23533Άντρια Χρυσοστόμου
25296Ιωάννης Φωτιάδης
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW