10.08.2023 Μόνιμοι επί δοκιμασία διορισμοί Ειδικής Εκπαίδευσης

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω μόνιμους με δοκιμασία διορισμούς Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ειδική Εκπαίδευση), μετά από μη αποδοχές, με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2023.

Νοείται ότι η προσφορά διορισμού γίνεται υπό την αίρεση ότι οι υποψήφιοι πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.

Η προσφορά των μόνιμων με δοκιμασία διορισμών στη θέση Ειδικών Εκπαιδευτικών (Κλ. Α8, Α10 και Α11) γίνεται μετά την απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, για εξαίρεσή τους από την αναστολή πλήρωσης θέσεων, σύμφωνα με τους περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμους, για τις ανάγκες της Δημοτικής Εκπαίδευσης και, μετά από σχετική εισήγηση της αρμόδιας αρχής.

Στους διοριζόμενους αποστέλλεται άμεσα γραπτή προσφορά διορισμού, στην οποία πρέπει να απαντήσουν μέσα στην καθορισμένη προθεσμία των 7 ημερών από την ημερομηνία που θα αναγράφεται στην επιστολή. 

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:  http://www.eey.gov.cy

  1. ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ
Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών (ειδικός κατάλογος εκπαιδευτικών με αναπηρίες)
ΦάκελοςΟνοματεπώνυμοΕις
25249965575Τριμήκληνη (29)
Λογοθεραπείας
ΦάκελοςΟνοματεπώνυμοΕις
25476Ανδρέας ΚυριάκουΛεμεσό (29)
Φυσιοθεραπείας
ΦάκελοςΟνοματεπώνυμοΕις
16557Νίκη ΡιαλάΕιδικό Σχολείο “Ευαγγελισμός” – Γέρι (25)
Εργοθεραπείας
ΦάκελοςΟνοματεπώνυμοΕις
21563Ελισάβετ Παπαγιάννη ΠαύλουΕιδικό Σχολείο “Απόστολος Λουκάς” – Λεμεσός (29)
  • ΜΟΝΙΜΟΣ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΙΜΩΝ
Ειδικών Μαθησιακών, Νοητικών, Λειτουργ. και Προσαρμ. Δυσκολιών
ΦάκελοςΟνοματεπώνυμοΕις
21402Μιχαήλ ΠαπαδόπουλοςΕιδικό Σχολείο “Αγιος Σπυρίδωνας” – Λάρνακα (29)
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW