03.08.2023 Προκήρυξη της Θέσης Διευθυντή Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερομένους ότι, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2023, δημοσιεύεται προκήρυξη της θέσης Διευθυντή Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (θέση προαγωγής).

Αιτήσεις από ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ 14 – Αίτηση για Προαγωγή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση www.eey.gov.cy.
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 4 Αυγούστου μέχρι 21 Αυγούστου 2023,
ημέρα Δευτέρα, το αργότερο μέχρι τη 1 μ.μ. .

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση: www.eey.gov.cy.


Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW