03.08.2023 Έκτακτες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση)

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15(1)(β) των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις) Κανονισμών, τις πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση), με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2023.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15(3) των πιο πάνω Κανονισμών, οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί μπορούν μέσα σε επτά ημέρες από την ανακοίνωση των έκτακτων μεταθέσεων, δηλαδή μέχρι την Πέμπτη  10 Αυγούστου 2023, να υποβάλουν αιτιολογημένη ένσταση για τη μετάθεση ή μη μετάθεσή τους, συμπληρώνοντας, μόνο ηλεκτρονικά, το σχετικό έντυπο (ΕΕΥ.16) στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση  http://www.eey.gov.cy.  Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα εξετάζονται.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:  http://www.eey.gov.cy

  1. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
ΦάκελοςΟνοματεπώνυμοΑπόΣε
5416Τασούλα ΕλευθερίουΛακατάμειαΛατσιά
  • ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
ΦάκελοςΟνοματεπώνυμοΑπόΣε
6701Μαρία Πέτρου-ΘεμιστοκλέουςΞυλοτύμπουΠαραλίμνι
  • ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ
ΦάκελοςΟνοματεπώνυμοΑπόΣε
16835Ζωή ΜπάσιαΛιοπέτρι (27)Βρυσούλλες (27)
21435Χαρά ΚωνσταντίνουΑραδίππου (29)Ψευδά (29)
15662Άντρη ΕυσταθίουΠάφο (29)Έμπα (29)

————————————————-

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW