31.07.2023 Μόνιμοι επί Δοκιμασία Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας έχει αποφασίσει, λόγω μη αποδοχών, την προσφορά των πιο κάτω μόνιμων με δοκιμασία διορισμών στη Μέση Γενική Εκπαίδευση, με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2023.

Νοείται ότι η προσφορά διορισμού γίνεται υπό την αίρεση ότι οι υποψήφιοι πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.

Η προσφορά των μόνιμων με δοκιμασία διορισμών στη θέση Καθηγητή (Κλ. Α8, Α10 και Α11) γίνεται μετά την απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων, για εξαίρεσή τους από την αναστολή πλήρωσης θέσεων, σύμφωνα με τους περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμους, για τις ανάγκες της Μέσης Εκπαίδευσης και, μετά από σχετική εισήγηση της αρμόδιας αρχής.

Στους διοριζόμενους αποστέλλεται άμεσα γραπτή προσφορά διορισμού, στην οποία πρέπει να απαντήσουν μέσα στην καθορισμένη προθεσμία των 7 ημερών από την ημερομηνία που θα αναγράφεται στην επιστολή.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:  http://www.eey.gov.cy

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

Φιλολογικών
ΦάκελοςΟνοματεπώνυμοΕις
24627Ανδρούλα ΠάλλαΛευκωσία(24)
18634Ιωάννα ΧατζηπαύλουΛευκωσία(24)
20842Δήμητρα Πετρίτση-ΕυαγγελίδηΛευκωσία(24)
22458Μαρία ΧρίστουΞυλοφάγου(24)
20884Μαρίνα ΜαρθάρηΛεμεσό(24)
Χημείας
ΦάκελοςΟνοματεπώνυμοΕις
17867Μαρία ΗροδότουΛευκωσία(24)
Αγγλικών
ΦάκελοςΟνοματεπώνυμοΕις
20168Νίκη ΓεωργιάδουΛεμεσό(24)
Εμπορικών/Οικονομικών
ΦάκελοςΟνοματεπώνυμοΕις
22256Κούλα ΚωνσταντίνουΠάφο(20)
Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ.
ΦάκελοςΟνοματεπώνυμοΕις
17118Πέτρος ΣτυλιανάκηςΠολέμι(24)
Πληροφορικής/Επιστήμης Η.Υ. (ειδικός κατάλογος εκπαιδευτικών με αναπηρίες)
ΦάκελοςΤαυτότηταΕις
24695806606Πάφο(24)
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW