27.07.2023 Προκήρυξη θέσεων Προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερομένους ότι, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2023, δημοσιεύεται προκήρυξη για τις πιο κάτω θέσεις προαγωγής στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία:

ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  • Επιθεωρητής Α’ (Μέση Γενική Εκπαίδευση) για τα Γαλλικά (1 θέση)
  • Επιθεωρητής Α’ (Μέση Γενική Εκπαίδευση) για την Πληροφορική/Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (1 θέση)

Αιτήσεις από ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ 14 – Αίτηση για Προαγωγή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση www.eey.gov.cy.
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 28 Ιουλίου μέχρι 16 Αυγούστου 2023, ημέρα Τετάρτη, το αργότερο μέχρι τη 1 μ.μ. .

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW