25.07.2023: Έκτακτες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης

25.7.2023

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ  ΜΕΣΗΣ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15(1)(β) των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις) Κανονισμών, τις πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, με ισχύ
από 1η Σεπτεμβρίου 2023.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15(3) των πιο πάνω Κανονισμών, οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί μπορούν μέσα σε επτά ημέρες από την ανακοίνωση των έκτακτων μεταθέσεων, δηλαδή μέχρι την Τρίτη 1η Αυγούστου 2023, να υποβάλουν αιτιολογημένη ένσταση για τη μετάθεση ή μη μετάθεσή τους, συμπληρώνοντας, μόνο ηλεκτρονικά, το σχετικό έντυπο (ΕΕΥ.16) στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση  http://www.eey.gov.cy.  Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα εξετάζονται.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:  http://www.eey.gov.cy

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
ΦάκελοςΟνοματεπώνυμοΑπόΣε
22384Μάριος ΑναστασίουΛάρνακα(24)Λεμεσό(24)
Ξενοδοχειακών
ΦάκελοςΟνοματεπώνυμοΑπόΣε
19434Χρυσόστομος ΚαμπούρηςΠάφο(18)+ΟΛΤΕΚ(4)Π.Χρυσοχούς(22)
Ξυλουργικής – Επιπλοποιίας
ΦάκελοςΟνοματεπώνυμοΑπόΣε
20941Μάριος ΠέτρουΛάρνακα(14)+Λεμεσό(10)Αμμόχωστο Β'(24)

————————————–

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW