Προαγωγή στη θέση Καθηγητή Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τα Παιδαγωγικά

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι έχει αποφασίσει να προσφέρει προαγωγή στη θέση Καθηγητή Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τα Παιδαγωγικά στη Μιχαήλ Μαρίνα (Π. 8037), με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2023.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW