Προαγωγές

Η Επιτροπή είναι αρμόδια για την προαγωγή των μόνιμων εκπαιδευτικών λειτουργών. Οι προαγωγές διενεργούνται μετά από προσωπική συνέντευξη, στην οποία καλείται αριθμός υποψηφίων τριπλάσιος από τις κενές θέσεις. Οι υποψήφιοι οι οποίοι καλούνται σε συνέντευξη προτείνονται από Συμβουλευτική Επιτροπή που καταρτίζεται από την αρμόδια αρχή, με βάση τα κριτήρια της αξίας, των προσόντων και της αρχαιότητας.

Σχέδια υπηρεσίας

Βρείτε πληροφορίες για τα απαιτούμενα προσόντα κάθε θέσης, τα καθήκοντα και ευθύνες και τις εγκεκριμένες μισθολογικές κλίμακες.

Αίτηση για προαγωγή

Συμπληρώστε ηλεκτρονικά την αίτηση για προαγωγή. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για προαγωγή εάν είστε μόνιμος/η εκπαιδευτικός και τα προσόντα σας εμπίπτουν στα σχέδια υπηρεσίας της θέσης προαγωγής. Αιτήσεις υποβάλλονται μετά από σχετική προκήρυξη.

Ημερολόγιο συνεντεύξεων

Δείτε τις καθορισμένες συνεντεύξεις για προαγωγή.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW