Προϋπηρεσία / τεχνική πείρα

Η απασχόληση σας σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου ή του εξωτερικού αναγνωρίζεται ως διδακτική προϋπηρεσία και μπορεί να μοριοδοτηθεί.

Στις περιπτώσεις απασχόλησης σε ιδιωτικό σχολείο θα πρέπει να είστε δηλωμένος/η στο διδακτικό προσωπικό στην αρμόδια αρχή ενώ στις περιπτώσεις απασχόλησης σε νηπιαγωγείο θα πρέπει να είστε δηλωμένος/η ως υπεύθυνος εγκεκριμένου τμήματος. Σε περίπτωση που δεν είστε δηλωμένος θα πρέπει να μιλήσετε με το σχολείο σας ή/και την αρμόδια αρχή (ΥΠΠΑΝ) κατά πόσο μπορεί να σας δηλώσει εκ των υστέρων.

Η απασχόληση αναγνωρίζεται ως ακολούθως:

  • Από 19 περιόδους – πλήρες ωράριο
  • Από 11-18 περιόδους – 2/3
  • Από 5-10 περιόδους – 1/3
  • Μέχρι 4 περιόδους – αγνοείται

*Η απασχόληση σε ινστιτούτα, φροντιστήρια, επιμορφωτικά κέντρα, ή απασχόληση σε διορθωτικά/ ενισχυτικά μαθήματα δεν αναγνωρίζεται.

Πίνακας Διοριστέων

Στον Πίνακα Διοριστέων η εκπαιδευτική προϋπηρεσία μοριοδοτείται ως εξής:

  • Υπηρεσία από αντικαταστάσεις: 0,5 μονάδα για κάθε 6 μήνες και 1 μέρα

* Νοείται ότι κατά τον υπολογισμό των μονάδων για προϋπηρεσία ως αντικαταστάτης σε δημόσια σχολεία της Δημοκρατίας, η συνολική πίστωση σε μονάδες δε μπορεί να υπερβαίνει το γινόμενο των σχολικών ετών που εργάζεται κάποιος ως αντικαταστάτης επί της μισής μονάδας.

  • Υπηρεσία από σύμβαση ή άλλη υπηρεσία: 0,5 μονάδα για κάθε 12 μήνες συνολικής υπηρεσίας
Πίνακας Διορισίμων

Στον Πίνακα Διορισίμων η εκπαιδευτική προϋπηρεσία μοριοδοτείται μέχρι 20%:

  • Για κάθε σχολικό έτος εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας:

              2,5%

  • Για κάθε συμπληρωμένο μήνα εντός του σχολικού έτους με μέγιστο αριθμό μηνών τους 96:

                1/12 Χ 2,5%

Τι πρέπει να κάνετε

Εάν έχετε εκπαιδευτική προϋπηρεσία και θέλετε να την υποβάλετε στην Επιτροπή για σκοπούς μοριοδότησης στους πίνακες διοριστέων και διορισίμων, ακολουθήστε τα πιο κάτω βήματα.

1

Συμπληρώστε την αίτηση

Εκτυπώστε και συμπληρώστε την αίτηση για αναγνώριση πρόσθετων ακαδημαϊκών προσόντων.

2

Συγκεντρώστε τα απαραίτητα έγγραφα

Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να παρουσιαστούν σε πρωτότυπη μορφή και σε αντίγραφο. Οι λειτουργοί της υπηρεσίας μας θα πιστοποιήσουν και θα κρατήσουν τα αντίγραφα. Ελλειπείς αιτήσεις δεν παραλαμβάνονται.

3

Υποβάλετε την αίτηση σας στα γραφεία μας

Η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο στα γραφεία της υπηρεσίας μας. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να την υποβάλετε ιδιοχείρως μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε κάποιο άλλο άτομο ή ακόμα να τη στείλετε ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW