Πίνακες Διοριστέων

Αναρτημένοι Πίνακες

Δείτε τους πιο πρόσφατους αναρτημένους πίνακες.

Καθορισμός σειράς προτεραιότητας

Δείτε τα κριτήρια τα οποία καθορίζουν τη σειρά προτεραιότητας των υποψήφιων εκπαιδευτικών στους πίνακες διοριστέων.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW