Πίνακες Διορισίμων

Αναρτημένοι Πίνακες

Δείτε τους πιο πρόσφατους αναρτημένους πίνακες διορισίμων.

Καθορισμός σειράς προτεραιότητας

Δείτα τα κριτήρια τα οποία καθορίζουν τη σειρά προτεραιότητας των υποψήφιων εκπαιδευτικών στους πίνακες διορισίμων.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW