Καθορισμός σειράς προτεραιότητας στον πίνακα διοριστέων

 1. Έτος υποβολής αίτησης για εγγραφή
 2. Έτος απόκτησης του τίτλου σπουδών
 3. Σύνολο Μονάδων = Α+Β+Γ+Δ

               Α. Βαθμός στον βασικό τίτλο

 • 3 μονάδες για βαθμό άριστα
 • 2 μονάδες για βαθμό λίαν καλώς
 • 1 μονάδα για βαθμό καλώς ή όταν δεν αναγράφεται βαθμός

               Β. Πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα

 • 3 μονάδες για διδακτορικό τίτλο
 • 2 μονάδες για μεταπτυχιακό τίτλο επιπέδου MA, MSc
 • 1 μονάδα για μεταπτυχιακό δίπλωμα που αποκτήθηκε μετά από φοίτηση διάρκειας τουλάχιστον   ενός ακαδημαϊκού έτους

                Γ. Εκπαιδευτική προϋπηρεσία

 • ½ μονάδα για κάθε 12 μήνες συνολικής προϋπηρεσίας με σύμβαση ή άλλη υπηρεσία
 • ½ μονάδα για κάθε 6+ μήνες σε αντικατάσταση σε δημόσια σχολεία της Δημοκρατίας

                 Δ. Υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά

 • 1 μονάδα
 1. Ημερομηνία απόκτησης πρώτου τίτλου σπουδών
 2. Ημερομηνία υποβολής αίτησης
 3. Ημερομηνία γέννησης
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW