Εγγραφή σε πίνακα

1

Συμπληρώστε ηλεκτρονικά την αίτηση

Συμπληρώστε την αίτηση και τυπώστε την. Μπορείτε να αιτηθείτε εγγραφή σε μια ή περισσότερες ειδικότητες για τους πίνακες διοριστέων, διορισίμων και ειδικούς καταλόγους για άτομα με αναπηρίες.

2

Συγκεντρώστε τα απαραίτητα έγγραφα

Όλα τα έγγραφα θα πρέπει να παρουσιαστούν σε πρωτότυπη μορφή και σε αντίγραφο. Οι λειτουργοί της υπηρεσίας μας θα πιστοποιήσουν και θα κρατήσουν τα αντίγραφα. Ελλειπείς αιτήσεις δεν παραλαμβάνονται.

3

Υποβάλετε την αίτηση σας στα γραφεία μας

Η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο στα γραφεία της υπηρεσίας μας. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να την υποβάλετε ιδιοχείρως μπορείτε να εξουσιοδοτήσετε κάποιο άλλο άτομο ή ακόμα να τη στείλετε ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW