Μεταθέσεις

Αίτηση Μετάθεσης/Μη Μετάθεσης

Εάν είστε μόνιμος εκπαιδευτικός πρέπει να συμπληρώστε την αίτηση αυτή. Δηλώστε επιλογές τοποθέτησης ανεξαρτήτως αν επιθυμείτε μετάθεση ή μη μετάθεση.

Ειδικοί λόγοι

Επιπρόσθετα με την αίτηση μετάθεσης/μη μετάθεσης, συμπληρώστε την αίτηση αυτή εάν έχετε λόγους υγείας, εγκυμοσύνη, βρέφος κάτω των 12 μηνών ή άλλους σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους.

Μονάδες Μετάθεσης

Η Επιτροπή πριν προβεί σε μεταθέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών υπολογίζει για τον καθένα ξεχωριστά τις μονάδες μετάθεσης του. Οι μονάδες είναι το άθροισμα των μονάδων οικογένειας, μονάδων ετών υπηρεσίας και μονάδων υπηρεσίας. Δείτε τον πιο πρόσφατο υπολογισμό για κάθε βαθμίδα.

Έδρες και Δυσμένειες

Η δυσμένεια καθορίζεται από το αν ο τόπος εργασίας βρίσκεται σε αστική ή αγροτική περιοχή, όπως επίσης και τις κλιματολογικές συνθήκες του τόπου εργασίας και τις συνθήκες συγκοινωνίας. Δείτε αναλυτικά για κάθε βαθμίδα τη δυσμένεια των τόπων εργασίας και των σχολείων. Η δυσμένεια λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των μονάδων υπηρεσίας.

Αποστάσεις Τόπων Εργασίας

Η απόσταση του τόπου εργασίας από την έδρα σας λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των μονάδων υπηρεσίας σας. Δείτε τις καταχωρημένες χιλιομετρικές αποστάσεις.

Υπολογισμός Μονάδων Μετάθεσης

Επιλέξτε τη βαθμιδα σας και δείτε τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται οι μονάδες μετάθεσης, καθώς και σχετικά παραδείγματα.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW