Αντικαταστάσεις

 

Η Επιτροπή, σε καθημερινή βάση, προβαίνει σε διορισμούς στη θέση αντικαταστάτη για να καλύψει έκτακες ανάγκες των σχολείων όπως αυτές υποβάλλονται μέσω των Επαρχιακών Γραφείων Παιδείας. Για να μπορείτε να διεκδικείτε διορισμό στη θέση αντικαταστάτη θα πρέπει να υποβάλετε σχετική αίτηση στην Επιτροπή και να έχετε ταυτοποιημένο προφίλ στο CY Login.

Ανάγκες αντικαταστάσεων

Δείτε τις σημερινές ανάγκες των δημόσιων σχολείων σε αντικαταστάτες και πληροφορίες όπως σχολεία, χρονική διάρκεια και περιόδοι διδασκαλίας.

Διεκδικείστε τις σημερινές ανάγκες αντικαταστάσεων

Μεταβείτε στην πλατφόρμα "gov.cy" για να διεκδικήσετε τις σημερινές ανάγκες αντικαταστάσεων. Για να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην η-υπηρεσία «Ανάγκες Αντικαταστάσεων», θα πρέπει να έχετε ταυτοποιημένο προφίλ χρήστη στο CYLogin.

Πώς γίνεται η πλήρωση των θέσεων

Οι ανάγκες δημοσιεύονται καθημερινά στην ιστοσελίδα της Επιτροπής. Ακολούθως στην πλατφόρμα "gov.cy", μέσα σε καθορισμένο χρονικό πλαίσιο, μπορείτε να επιλέξετε και να σημειώσετε με σειρά προτεραιότητας όσες ανάγκες της ειδικότητας σας επιθυμείτε και μπορείτε να καλύψετε. Η κατανομή των αντικαταστάσεων γίνεται ηλεκτρονικά με βάση τις επιλογές σας και την κατάταξη που έχετε στον πίνακα διοριστέων της ειδικότητας σας τον Ιούνιο που προηγείται της έναρξης της κάθε σχολικής χρονιάς. Τα αποτελέσματα της κατανομής δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής. Οι επιτυχόντες ενημερώνονται μέσω γραπτού μηνύματος και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τι πρέπει να κάνετε αν σας έχει κατανεμηθεί αντικατάσταση

Θα πρέπει να παρουσιαστείτε στο σχολείο την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα, στις 7:30 το πρωί, για να αναλάβετε καθήκοντα. Αν η αντικατάσταση αφορά περισσότερα από ένα σχολεία και δεν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση στη δημοσίευση της αντικατάστασης, τότε θα παρουσιαστείτε στο σχολείο με τις περισσότερες διδακτικές περιόδους. Θα πρέπει να παραμείνετε στα καθήκοντά σας μέχρι να επιστρέψει το άτομο το οποίο αντικαθιστάτε.

Συμπεριληφθείτε στους αντικαταστάτες της ειδικότητας σας

Συμπληρώστε την αίτηση εάν θέλετε να συμπεριληφθείτε στους αντικαταστάτες της ειδικότητας σας. Εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε σε περισσότερες από μία ειδικότητες τότε θα πρέπει να συμπληρώσετε ξεχωριστή αίτηση για την κάθε μία. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχετε μόνο αν περιλαμβάνεστε σε οικείο πίνακα Διοριστέων.

Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις για αντικατάσταση

Μετά από την ανάρτηση των αναθεωρημένων πινάκων διοριστέων του Ιουνίου, η Επιτροπή καλεί με ανακοίνωση όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση στους αντικαταστάτες των διαφόρων ειδικοτήτων. Εάν ενδιαφέρεστε να συμπεριληφθείτε στους αντικαταστάτες της ειδικότητας σας συμπληρώστε την σχετική αίτηση μέσα στην συγκεκριμένη προθεσμία.

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσ

FREE
VIEW